yükleniyor...

Kullanım Koşulları

1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), karabaglarmobilya.com ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar
 

 • Alıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
 • Karabağlar Mobilya: Yunus emre mah. 4154 sok. no:74/1 adresinde mukim Karabağlar Mobilya, E-Ticaret Mobilya ve Malzemeleri Satışı ( VKN:8990622124 )
 • Karabağlar Mobilya Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Karabağlar Mobilya tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 • Kullanıcı/Üye: Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
 • Satıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan ve bu satışında avantaj kazandıracak reklam hizmletlerini Karabağlar Mobilya'dan satın alabilen Kullanıcı’dır.
 • Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
 • Websitesi: www.karabaglarmobilya.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.
   

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 

 • 3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 • 3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Karabağlar Mobilya tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
 • 3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Karabağlar Mobilya tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.
Topluluk Anketi

Sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz?